Nowy kurs 6 luty godz. 18.00

 Nasz Ośrodek powstał w 2006 roku. Jesteśmy małą szkoła nauki jazdy, wyspecjalizowaliśmy się w szkoleniu w  kategoriach A1, A, B.

Naszym priorytetem jest jakość a nie ilość przeszkolonych kursantów.

Dysponujemy sprzętem i infrastrukturą (pojazdy, oświetlony plac manewrowy) identycznym, jak w ośrodku egzaminowania.

Mamy doświadczona kadrę instruktorów, multimedialną klimatyzowaną salę wykładową wyposażoną w sprzęt komputerowy, audio-video pozwalający w ciekawy i skuteczny sposób przyswajać wiedzę z zakresu prawa o ruchu drogowym, techniki budowy i obsługi pojazdów, pierwszej pomocy przedlekarskiej.

NASZE PRIORYTETY W SZKOLENIU:

NASZE ATUTY W OBSLUDZE KURSANTA: